Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek predavanj pri dr. Bojanu Baskarju / Beginning of lectures by dr. Bojan Baskar

Predavanja pri dr. Bojanu Baskarju se začnejo 10. 9. 2023.

Lectures by Bojan Baskar start on October 10.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Mentorstvo diplomskih in magistrskih nalog – prof. Virk

Oddelek za muzikologijo

Uradne ure tajništva (11. 12. - 12. 12.)

Oddelek za filozofijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka