Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Začetek predavanj za TRETJI LETNIK 1. stopnje

INFO sestanek za 3. letnik bo v ponedeljek, 4. oktobra ob 13. uri v 024. Spodaj je objavljena razpredelnica z začetkom predavanj pri vseh predmetih: 

Uvodne ure v zimskem semestru

3. letnik

Predmet
Smer
Izvajalec
Dan in ura
Jezikovni sistem III
(besedotvorje)
enopredmetna
dvopredmetna
izr. prof. dr. Darko Čuden
torek, 12. 10., ob 14.40, v pred. 302
Kontrastivna analiza
enopredmetna
izr. prof. dr. Darko Čuden
torek, 12. 10., ob 9.40, v pred. 1A-Rim
Jezikovne vaje III
 
 
 
 
enopredmetna
dvopredmetna
lekt. Christiane Leskovec
torek, 5. 10., ob 11.20, v pred. 06
 
enopredmetna
dvopredmetna
lekt. dr. Lars Felgner
torek, 5. 10., ob 16.20, v pred. 115
Prevajanje v nemščino
enopredmetna
dvopredmetna
lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc
ponedeljek, 11. 10., po urniku
Nemščina v diahroni perspektivi
dvopredmetna
red. prof. dr. Marija Javor Briški
sreda, 6. 10., ob 16.20, v pred. 1A-Rim
Nemška književnost – Obdobja in tradicije V
 
 
 
   - predavanja
enopredmetna
dvopredmetna
red. prof. dr. Špela Virant
sreda, 6. 10., po urniki
   - vaje
enopredmetna
dvopredmetna
dr. Bernhard Winkler
sreda, 6. 10., in četrtek, 7. 10., po urniku
Švedski jezik in kultura IV
enopredmetna
lekt. Mita Gustinčič Pahor
sreda, 6. 10., 11.20, v 04, po urniku
Nizozemski jezik in kultura IV
enopredmetna
lekt. dr. Anita Srebnik
sreda, 13. 10., ob 13.00, v pred. 03
Besedilna slovnica
enopredmetna dvopredmetna
doc. dr. Tanja Škerlavaj
četrtek, 7. 10., ob 13.50, v pred. 03
Nemška in avstrijska književnost ekzila 1933-1945
enopredmetna
dvopredmetna
doc. dr. Johann G. Lughofer
ponedeljek, 11. 10., ob 12.10, v pred. 03
Nemško časnikarstvo na Slovenskem
enopredmetna
dvopredmetna
izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič
ponedeljek, 11. 10., ob 16.20, v pred. 1A-Rim

 

 

Obvestila

Oddelek za muzikologijo

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Cergol Paradiž

Oddelek za prevajalstvo

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za slovenistiko

Na osnovni šoli Poljane nad Škofjo Loko potrebujejo učiteljico oz. učitelja slovenščine

Osrednja humanistična knjižnica

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Dostop do Oxford Handbooks Online ter Brill eBook Collection

Oddelek za arheologijo

Testni dostop do Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Etnološke regionalne raziskave Slovenije – kolokvij 7. 12. 2021