Oddelek za geografijo

Zagovor doktorske disertacije - Kristina Glojek

Vljudno vabljeni na zagovor doktorske disertacije Kristine Glojek z naslovom

»Onesnaženost zraka hribovitih podeželskih območij z delci na primeru Loškega potoka«,

ki bo potekal v sredo,13. 4. 2022, v predavalnici 232, ob 17:10 uri.

Naloga je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateja Ogrina in somentorja doc. dr. Dejana Cigaleta.

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Dr. Kogovšek - sprememba GU

Oddelek za geografijo

Tajništvo (27. 1. 2023)

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za psihologijo

Govorilne ure - prof. Cirila Peklaj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Gov. ure - Stopar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally