Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, junij 2021 (II)

Obveščamo vas, da bodo v mesecu juniju 2021 na Oddelku za geografijo FF UL potekali zagovori magistrskih del:

10. 6. 2021 (četrtek), preko videokonference v programu Zoom
ob 9:00 uri, Ana Košnjek
Gimnazijska medpredmetna ekskurzija iz zgodovine in geografije v Alpske pokrajine Slovenije
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
red. prof. dr. Danijela Trškan
doc. dr. Peter Mikša
izr. prof. dr. Matej Ogrin

11. 6. 2021 (petek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Tjaša Vezovnik
Geomorfološke značilnosti slepih dolin med Kozino in Novim Vinodolskim
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
red. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Tajan Trobec

11. 6. 2021 (petek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Stanka Miklič
Spreminjanje vodostaja Cerkniškega jezera v obdobju 1958–2019
------------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Tajan Trobec
red. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Matej Ogrin    

11. 6. 2021 (petek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Sašo Stefanovski
Konte na Jelovici in Pokljuki
------------------------------------------------------
Člani komisije:
red. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Tajan Trobec

    

Povezave na zoom konference lahko prejmete v tajništvu Oddelka za geografijo (jerica.mrakpestotnik@ff.uni-lj.si). Tudi zagovori, ki potekajo v predavalnici, se prenašajo preko zoom konference.

 

 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za psihologijo

Poletni urniki knjižnic(e)

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Knjiga naj (raz)miga – 4. namig

Oddelek za geografijo

Mesec prostora na Oddelku za geografijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Možnost opravljanja delovne prakse v okviru Ambasade Rog

Oddelek za psihologijo

Vabilo na preizkusno predavanje Amande Saksida

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Franja Lipovšek

Osrednja humanistična knjižnica

Poletni urniki oddelčnih knjižnic OHK FF