Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, oktober 2022

Obveščamo vas, da bo v mesecu oktobru 2022 na Oddelku za geografijo FF UL potekal zagovor magistrskega dela:

14.10. 2022 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 13:00 uri, Tim Janežič
Vplivi zunanjih dejavnikov na Bosno in Hercegovino v času razpada Jugoslavije
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Jernej Zupančič

prof. dr. Irma Potočnik Slavič

doc. dr. Tajan Trobec

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Dr. Kogovšek - sprememba GU

Oddelek za geografijo

Tajništvo (27. 1. 2023)

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za psihologijo

Govorilne ure - prof. Cirila Peklaj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Gov. ure - Stopar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally