Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, september 2023

Obveščamo vas, da bodo v mesecu septembru 2023 na Oddelku za geografijo FF UL potekali zagovori magistrskih del:

18. 9. 2023 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Urban Pipan, Jure Pavšek
Vzpostavitev geografsko-zgodovinskih učnih poti v Polhograjskem hribovju s pomočjo mobilne aplikacije z obogateno resničnostjo
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Blaž Repe
izr. prof. dr. Peter Mikša
doc. dr. Mojca Ilc Klun
izr. prof. dr. Bojan Balkovec


19. 9. 2023 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 13:30 uri, Žiga Dobaj
Medpredmetno povezovanje geografije in španščine kot drugega tujega jezika
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan
doc. dr. Dejan Cigale


19. 9. 2023 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 14:15 uri, Rok Štrubelj
Vključenost podnebnih sprememb v pouk geografije in zgodovine v gimnaziji
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
red. prof. dr. Danijela Trškan
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Žiga Zwitter
doc. dr. Dejan Cigale

19. 9. 2023 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 15:15 uri, Nuša Hudoklin
Prostorska zasnova razvoja turizma na Dolenjskem
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
izr. prof. dr. Matej Ogrin

20. 9. 2023 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Haris Ljubijankić
Digitalne kompetence učiteljev geografije in nemščine
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Mojca Ilc Klun
doc. dr. Andreja Retelj
izr. prof. dr. Barbara Lampič
doc. dr. Mojca Leskovec

20. 9. 2023 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Janja Hanjže Brecl
Prostorske spremembe na funkcionalno razvrednotenih območjih Koroške statistične regije
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Barbara Lampič
izr. prof. dr. Blaž Repe
doc. dr. Mojca Ilc Klun

20. 9. 2023 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Luka Zaletelj
Geoinformacijska podpora odločanju pri opredelitvi omejitev in primernosti za letenje brezpilotnih zrakoplovov
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Blaž Repe
izr. prof. dr. Barbara Lampič
doc. dr. Mojca Ilc Klun

26. 9. 2023 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Arlen Šegula
Dostopni turizem v Sloveniji na izbranih primerih
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
prof. dr. Darko Ogrin
prof. dr. Dejan Rebernik


26. 9. 2023 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Klara Janjac
Razvoj turizma na kmetiji v Beli krajini
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
prof. dr. Darko Ogrin
prof. dr. Dejan Rebernik

28. 9. 2023 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Matija Brus
Razvojni potenciali Šavrinskega gričevja
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Tajan Trobec


28. 9. 2023 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Klemen Rifelj
Trajnostna preobrazba podjetij v Sloveniji
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Tajan Trobec

28. 9. 2023 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Karin Kure
Geomorfološke značilnosti Čepovanskega dola
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Mateja Ferk
izr. prof. dr. Simon Kušar
doc. dr. Tajan Trobec


28. 9. 2023 (četrtek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 12:30 uri, Ana Čufer
Primerjava lidarskih in fotogrametričnih podatkov pri določanju potenciala za izkoriščanje Sončeve energije v Vipavski dolini
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Tajan Trobec
doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Simon Kušar

Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99508152572


28. 9. 2023 (četrtek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 13:30 uri, Lara Hvala
Vrednotenje razvojnih učinkov investicije podjetja Lonstroff v Logatcu
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Tajan Trobec

Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97426052603

 

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Robert Grošelj

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (15.–19. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zaprtost strokovne službe oddelka (29. 7.–16. 8. 2024)

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 16., 18. in 19. julija 2024