Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, september 2023

Obveščamo vas, da bodo v mesecu septembru 2023 na Oddelku za geografijo FF UL potekali zagovori magistrskih del:

18. 9. 2023 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Urban Pipan, Jure Pavšek
Vzpostavitev geografsko-zgodovinskih učnih poti v Polhograjskem hribovju s pomočjo mobilne aplikacije z obogateno resničnostjo
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Blaž Repe
izr. prof. dr. Peter Mikša
doc. dr. Mojca Ilc Klun
izr. prof. dr. Bojan Balkovec

19. 9. 2023 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 13:30 uri, Žiga Dobaj
Medpredmetno povezovanje geografije in španščine kot drugega tujega jezika
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan
doc. dr. Dejan Cigale

19. 9. 2023 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 14:15 uri, Rok Štrubelj
Vključenost podnebnih sprememb v pouk geografije in zgodovine v gimnaziji
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
red. prof. dr. Danijela Trškan
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Žiga Zwitter
doc. dr. Dejan Cigale

19. 9. 2023 (torek), v predavalnici 233 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 15:15 uri, Nuša Hudoklin
Prostorska zasnova razvoja turizma na Dolenjskem
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
izr. prof. dr. Matej Ogrin

20. 9. 2023 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Haris Ljubijankić
Digitalne kompetence učiteljev geografije in nemščine
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Mojca Ilc Klun
doc. dr. Andreja Retelj
izr. prof. dr. Barbara Lampič
doc. dr. Mojca Leskovec

20. 9. 2023 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Janja Hanjže Brecl
Prostorske spremembe na funkcionalno razvrednotenih območjih Koroške statistične regije
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Barbara Lampič
izr. prof. dr. Blaž Repe
doc. dr. Mojca Ilc Klun

20. 9. 2023 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Luka Zaletelj
Geoinformacijska podpora odločanju pri opredelitvi omejitev in primernosti za letenje brezpilotnih zrakoplovov
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Blaž Repe
izr. prof. dr. Barbara Lampič
doc. dr. Mojca Ilc Klun

26. 9. 2023 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Arlen Šegula
Dostopni turizem v Sloveniji na izbranih primerih
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
prof. dr. Darko Ogrin
prof. dr. Dejan Rebernik

26. 9. 2023 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Klara Janjac
Razvoj turizma na kmetiji v Beli krajini
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
prof. dr. Darko Ogrin
prof. dr. Dejan Rebernik

28. 9. 2023 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 9:00 uri, Matija Brus
Razvojni potenciali Šavrinskega gričevja
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Tajan Trobec

28. 9. 2023 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Klemen Rifelj
Trajnostna preobrazba podjetij v Sloveniji
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Tajan Trobec

28. 9. 2023 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Karin Kure
Geomorfološke značilnosti Čepovanskega dola
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Mateja Ferk
izr. prof. dr. Simon Kušar
doc. dr. Tajan Trobec

28. 9. 2023 (četrtek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 12:30 uri, Ana Čufer
Primerjava lidarskih in fotogrametričnih podatkov pri določanju potenciala za izkoriščanje Sončeve energije v Vipavski dolini
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Tajan Trobec
doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Simon Kušar

Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99508152572

28. 9. 2023 (četrtek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 13:30 uri, Lara Hvala
Vrednotenje razvojnih učinkov investicije podjetja Lonstroff v Logatcu
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
prof. dr. Uroš Stepišnik
doc. dr. Tajan Trobec

Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97426052603

 

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Skupine za Jezik v rabi 3 (samo dvopredmetni)

Oddelek za slovenistiko

Oddelčno tajništvo - uradne ure (od 2. 10. do 6. 10. 2023)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Skupine za Jezik v rabi 1 (samo dvopredmetni)