Znanstvenoraziskovalni inštitut

Vodnik o najboljših praksah za raziskovalno integriteto in etiko

Objavljen je bil vodnik o najboljših praksah za raziskovalno integriteto in etiko, ki ga je pripravila delovna skupina avstrijskega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskave. Dostopen je na priloženi povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 na Intranetu FF

Obveščamo vas, da smo na Intranetu FF odprli posebno mapo za Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021, ki vsebuje nabor dokumentov, povezanih s prijavo na JR, ki vključuje tudi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja, vzorce Izjav o…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Domači in mednarodni razpisi in pozivi v letu 2021 ter letne obveznosti (ARRS)

Na spletni strani ARRS sta bila objavljena razporeda domačih in mednarodnih razpisov in pozivov v letu 2021. Vabljeni k ogledu: na naslednjih povezavah:   Domači razpisi in pozivi v letu 2021 Mednarodni razpisi in pozivi v letu 2021 Objavljene so bile tudi letne obveznosti…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je 24. 12. 2020 objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II. Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP in MIZŠ v okviru treh težišč…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aktualni EU razpisi

Izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov, ki ga tedensko pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

ERC: novice in napovedi za razpise 2021

Na spletni strani MIZŠ so objavljene vse dosegljive informacije in gradiva za uspešno prijavo na prve ERC razpise v novem programu Obzorje Evropa. Vabljeni k ogledu informativnih dogodkov in predstavitev.   Na ERC so zaradi zamud pri sprejemanju proračuna programa Obzorje Evropa…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

CHANSE: najava objave mednarodnega ERA-NET razpisa »Transformacije: družbena in kulturna dinamika v digitalni dobi«

Konzorcij CHANSE, sodelovanje humanističnih in družboslovnih ved v Evropi (ang. Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) je na spletni strani objavil najavo objave mednarodnega razpisa z naslovom »Transformacije: družbena in kulturna dinamika v digitalni dobi…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

ARRS ena izmed 12 agencij, ki v letu 2021 začenja s financiranjem skupnih raziskovalnih projektov Weave

ARRS je ena izmed dvanajstih evropskih agencij, ki so v letu 2020 podpisale dogovor o multilateralni vodilni agenciji za sofinanciranje znanstveno odličnih dvo- oziroma tristranskih raziskovalnih projektov Weave. Dogovor so poleg ARRS podpisale tudi DFG (Nemčija), FNR (…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do e-novičnika mreže COST lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika EIT (Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo) lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika mreže UNICA lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do Kohezijskega e-…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obvestila o evropskih in mednarodnih razpisih, dogodkih, novicah

Izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov, dogodkov in novic ter ponudb za sodelovanje, ki ga tedensko pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpisi iskalnika Research Professional

Do aktualnih razpisov iskalnika Research Professional lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021. Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičnik Interreg Alpine Space

Do e-novičnika Interreg Alpine Space lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičnik Science Flash For You – Slovenija

Do e-novičnika Science Flash For You – Slovenija lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičnik EIT

Do novičnika EIT (Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo) lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aktualni EU razpisi

Tedenski izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov, ki ga pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpisi iskalnika Research Professional

Do aktualnih razpisov iskalnika Research Professional lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpisi iskalnika Research Professional

Na spletni povezavi si lahko ogledate aktualne razpise iskalnika Research Professional.