Organizacija in vodenje informacijske službe

Organizacija in vodenje informacijske službe

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina, prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Oblike informacijske službe
o klasične
o prek interneta
• Informacijske storitve, elementi informacijske službe
• Informacijski viri
o Referenčna zbirka
o Razvoj referenčne zbirke
• Referenčni knjižničar
• Referenčni pogovor
• Informacijsko vedenje, vedenje pri poizvedovanju
• Psihologija uporabnikov
• Vrednotenje informacijske službe