Osnove prevajanja v slovenščino

Osnove prevajanja v slovenščino

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Vsebina

Prevajanje različnih (splošnih) besedil: časopisnih, informativnih, poljudnoznanstvenih, esejističnih…
Besedilna analiza.
Enciklopedično naravnan pristop k posameznim problematikam.
Dokumentacijske tehnike.
Prevajalske teorije in osnovna terminologija francoske šole.