Otroška in mladinska književnost za učitelje

Otroška in mladinska književnost za učitelje

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, prof. dr. Blake Jason Frederick

Vsebina

Sodobni pogledi na otroško in mladinsko književnost
Književno besedilo in ideologija
Ciljni bralec otroške in mladinske književnosti
Vizualno podprta besedila
'Kultura' in medkulturna komunikacija v otroški ter mladinski književnosti
Medbesedilnost
Lingvistika, stilistika in otroška ter mladinska književnost
Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu