Praktična filozofija

Praktična filozofija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

– Epistemološka vprašanja praktične filozofije: vrednote, norme, dileme, praktični silogizem; definicija pojma praktične filozofije pri Aristotelu in problem ločitve praktične filozofije od teoretske; Aristotelova teorija vrlin; Humov argument o naturalistični zablodi; osnovne teze Kantove praktične filozofije; Marxova praktična filozofija; narava človeka in etične teorije; deontološke in konsekvencialistične moralne filozofije.
– Sodobna družba z vidika praktične filozofije: filozofija in vrednotni pluralizem; demokracija, legitimacijske teorije oblasti in družbene ureditve; moralni paternalizem, moralni relativizem, moralni perfekcionizem, morala in pravičnost; individualna morala in politična morala; normativne politične teorije.
– Uvod v področne etike: medicinska etika in bioetika; okoljska etika; poslovna etika.

– Aristotel, Nikomahova etika, SM, Ljubljana, 2002, str. 71-117, 177-208. COBISS.SI-ID - 117612544
– J. S. Mill, Utilitarizem, Založba Krtina, Ljubljana, str. 7-74. COBISS.SI-ID - 126185216
– P. Singer, Praktična etika, Krtina, Ljubljana, 2008. COBISS.SI-ID - 243065088
– D. Miller, Politična filozofija, Krtina, Ljubljana, 2007, str. 6-131. COBISS.SI-ID - 233070080
– I. Pribac, »Spinozovo zanikanje zla«, v: Spinoza, B., Blyenbergh, W., Pisma o zlu, Krtina, Ljubljana, 2001, str. 81-117. COBISS.SI-ID - 115009024