Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

ICCHS je bil ustanovljen leta 2015 in deluje v okviru Oddelka za umetnostno zgodovino in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Center izvaja predvsem sledeče aktivnosti:

  • podpora znanstveno-raziskovalnim dejavnostim oddelkov, predvsem v mednarodnem prostoru;
  • organizacija gostujočih predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc in drugih aktivnosti;
  • dokumentiranje umetnostne in druge dediščine srednjega in zgodnjega novega veka, predvsem v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem;
  • vodenje dokumentacijskega internetnega portala;
  • sodelovanje pri urejanju Fototeke Oddelka za umetnostno zgodovino;
  • priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki.

 

Na spletni strani centra in na njegovi Facebook strani so dostopne dodatne informacije o trenutnih aktivnostih, novice ter prihajajoči dogodki.