Sociologija spola

Sociologija spola

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Vsebina

Pri predmetu Sociologija spola se bodo študenti in študentke seznanili s sodobnimi teoretskimi diskusijami o spolu in spolni razliki, znotraj sociologije in širše v družboslovju ter z odnosom sociologije do vprašanj spola pred nastankom feministične sociologije. Tematiziranje razlike med biološkim spolom (sex) in družbeno ter kulturno proizvedenim spolom (gender) ter problematiziranje tega razlikovanja. Ugotavljali bomo kako se odvija proces oblikovanja spolne identitete. Analizirali vpliv spola na položaj posameznika/posameznice v družbeni strukturi ter vsakodnevnih življenjskih praksah. Tematiziranje (re)produciranja in spreminjanja spolnih razlik na različnih področjih: spol in socializacija; spol in izobraževanje; spol in družinske vloge; spreminjanje spolnih vlog; spol in pojmovanje moškosti in ženskosti; spolna delitev dela, zaposlovanje, spolna segregacija in/ali segmentacija dela in zaposlovanja, feminizacija in maskulinizacija poklicev in/ali področij delovanja; spol in moč/oblast ter neenake možnosti obeh spolov v politiki; spol in nasilje. Poleg teoretskih tekstov se bodo študenti/študentke seznanili tudi z empiričnimi raziskovanji položaja spolov v družbi.