Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: Ji Hongfang, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti v obsegu besednjaka in slovnice 4. stopnje HSK.
Poudarek je predvsem na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, ustreznih komunikacijskih spretnostih in kulturno pogojenih reakcijah v različnih situacijah.

1. Chinese for College Students Series. Chinese Speaking, Intermediate Level. Sinolingua.
2. Multimedijski materialni v okviru spletnih učilnic.