Stilistika slovaškega jezika

Stilistika slovaškega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Jezik in zvrstnost, jezikoslovje in stilistika.
2. Osnovne slovaške stilistične koncepcije.
3. Paradigmatika stilemov.
4. Globinske stilistične strukture: Opis, pripovedovanje, razlaga, informacija.
5. Koherenca in kohezija.
6. Površinske stilistične strukture. Stiljni sloj, stiljna norma, jezikovni stilji.
7. Pogovorni, strokovni, publicistični, administrativni, retorični in umetniški stilj.

1. Mistrik, Jozef: Štylistika. SPN Bratislava 1997.
2. Findra, Jan: Štylistika slovenčiny. Osveta Martin 2004.
3. Findra, Jan: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Osveta 2005.