Svetovna književnost

Svetovna književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predavanja podajajo sintetičen pregled najstarejših književnosti (sumerske, egipčanske, babilonsko-asirske, hebrejske, arabske, perzijske, indijske, kitajske in japonske književnosti v starem oziroma srednjem veku), antične književnosti (grške in rimske), evropske srednjeveške ter potem renesančne, baročno-klasicistične, razsvetljenske, predromantične in romantične književnosti, književnosti realizma, naturalizma, nove romantike, dekadence, simbolizma, modernih avantgardnih gibanj 20. stoletja, ekspresionizma, eksistencializma, modernizma, postmodernizma in post-postmodernističnih usmeritev. Ta pregled dopolnjujejo s pregledom sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s teoretskim poudarkom na specifiki tako imenovane postkolonialne literature.

Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998. 443 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 72849152
Gian Biaggio Conte, Zgodovina latinske književnosti. Ljubljana, 2010. 880 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 250722816
Marcel Cornis-Pope, John Neubauer, History of the literary cultures of East-Central Europe, I-IV. Amsterdam, Philadelphia 2004-2010. (izbrana poglavja iz 4 knjig) COBISS.SI-ID 221827840
Janko Kos, Svetovni roman. Ljubljana 2009. 671 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 248669184
Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. 315 str. COBISS.SI-ID 218806272
Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 109315328
Janko Kos, Romantika. Ljubljana 1980. 87 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 11193601
Janko Kos, Razsvetljenstvo. Ljubljana 1986. 120 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 11192065
Janko Kos, Predromantika. Ljubljana 1987. 96 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 21707521
Vivian Liska, Astradur Eysteinsson (ur.). Modernism. (A comparative history of literatures in European languages, vol. 21.) Amsterdam, Philadelphia, 2007. Vol. 1. 544 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 29005101
Earl Roy Miner. Comparative poetics : an intercultural essay on theories of Literature. Princeton, New Jersey, 1990. 259 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID 2844940
Tim Whitmarsh, Starogrška literatura. Ljubljana, 2013. 304 str. COBISS.SI-ID 266793728