Upravljanje knjižnic in založb

Upravljanje knjižnic in založb

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

• procesi upravljanja v knjižnicah in založbah (načrtovanje, organizacija, koordinacija, kontrola)
• značilnosti upravljanja v založbah kot profitnih organizacijah
• značilnosti upravljanja v knjižnicah kot neprofitnih organizacijah
• metode in postopki načrtovanja (strateškega, taktičnega, organizacijskega)
• spremljanje in merjenje uspešnosti delovanja knjižnic
• spremljanje in merjenje uspešnosti knjižno-založniških hiš
• upravljanje s človeškimi viri v knjižnicah
• upravljanje s človeškimi viri v založbah

Smith, K. (2018). The Publishing Business. London: Bloomsbury Visual Arts https://web-s-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vi…
Stueard, R.D. in Moran, B.B. (2007). Library and information center management. 7th ed. Greenwood Village: Libraries Unlimited. COBISS.SI-ID - 38142050
Kotler, P. (2009). Marketing Management. Harlow : Prentice Hall. COBISS.SI-ID - 39089250