Uvod v klinično psihologijo

Uvod v klinično psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, izr. prof. dr. Masten Robert

Vsebina

Definicija in diferencialna definicija. Zgodovina.
Aplikacija, področja in okolja. Kliničnopsihološka metoda. Razvoj teoretičnih konceptov. Etika. Izobraževanje in poklicna vprašanja.