Uvod v vzhodnoazijske študije

Uvod v vzhodnoazijske študije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

1. Oris geografije Vzhodne Azije
2. Oris jezikov in pisav Vzhodne Azije
3. Sodobne družbe v Vzhodni Aziji
4. Sodobna politika Vzhodne Azije
5. Oris razvoja umetnosti v Vzhodni Aziji
6. Oris filozofij Vzhodne Azije
7. Oris literatur Vzhodne Azije