Vaje iz moderne umetnosti II

Vaje iz moderne umetnosti II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Skumavc Nina, doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebine Vaj iz moderne umetnosti II so vezane na predavanja in seminarje iz slovenske umetnosti novega veka, hkrati pa se fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem (pomembne razstave, retrospektive, umetniški dogodki itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretično znanje in smernice, ki jih prejmejo pri predavanjih, poglabljajo v praksi ob analizi izbranih spomenikov oz. ob srečevanju z umetniškimi dogajanji doma in v tujini. Vsebine so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno problematiko sodobne umetniške ustvarjalnosti (urbanizem, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, sodobni likovni mediji, notranja oprema, oblikovanje), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (likovni, ikonografski, socialni, kulturnopolitični, duhovni itd.).

- David Hopkins: After Modern Art, 1945-2000, Oxford-New York 2000; COBISS.SI-ID – 1928814
- Terry E. Smith: What Is Contemporary Art?, Chicago-London 2009; COBISS.SI-ID – 55795554
- Alan Colquhoun, Modern Architecture, Oxford 2002. COBISS.SI-ID - 1356932
- Terry Smith: Sodobna umetnost in sodobnost, Ljubljana 2013; COBISS.SI-ID - 268285184
- Hal Foster in dr., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London 2011²; COBISS.SI-ID - 52264546
- Tony Godfrey, Conceptual Art, London 1998; COBISS.SI-ID - 6651746
- Leonardo Benevolo: History of modern architecture. Vol. 1, The tradition of modern architecture, London 1971; COBISS.SI-ID - 350084
- Leonardo Benevolo: History of modern architecture. Vol. 2, The modern movement, London 1971; COBISS.SI-ID - 350340