Vsebinska obdelava

Vsebinska obdelava

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kuhar Maja, prof. dr. Šauperl Alenka

• Klasificiranje knjižničnega gradiva.
o klasifikacijski sistemi doma in po svetu, nekoč in danes.
o gradnja in vzdrževanje klasifikacijskih sistemov.
• Gesljenje knjižničnega gradiva.
o geselski sistemi doma in po svetu, nekoč in danes.
o gradnja in vzdrževanje geslovnikov in tezavrov.
• Izdelovanje izvlečkov.
• Izdelovanje stvarnih kazal.
• Problematika uporabnikov pri sistemih za vsebinsko označevanje.
o prilagajanje sistemov za vsebinsko označevanje potrebam uporabnikov.
• Vsebinsko označevanje digitalnih zbirk besedilnih, zvočnih in slikovnih dokumentov.
o Avtomatski in intelektualni postopki.
o Tezavri.
• Kognitivne sheme in pojmovne mreže kot uporabniško prijazni sistemi vsebinskega označevanja.

1. Šauperl, A. Klasifikacija knjižničnega gradiva. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2003.
2. Hunter, E.J. 2002. Classification made simple. Aldershot: Ashgate.
3. Aitchinson, J., Gilchrist, A. in Bawden, D. (2000). Thesaurus construction and use: a practical manual. London: Aslib.
4. Šauperl, A. et. al. (2007). Opombe o vsebini kot dopolnilo vsebinskega opisa leposlovja. Knjižnica, 51 (3-4), 97-115.
5. Veljavni geslovniki, tezavri in knjižnični klasifikacijski sistemi.
6. Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta.