Kontakt

+386 1 2442 063
matej.klemen@ff.uni-lj.si

Kabinet

10 TRUBARJEVA 3

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

lekt. Matej Klemen

Matej Klemen je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študiral slovenščino in primerjalno književnost. Kot jezikovni asistent in univerzitetni lektor je slovenščino poučeval v Sloveniji, Avstriji in Združenem kraljestvu. Zaposlen je na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, kjer vodi program Izobraževanje. Organizira in izvaja seminarje za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Je soavtor več učnih načrtov, učbenikov in priročnikov za poučevanje slovenščine kot neprvega jezika. Raziskuje besedišče, ukvarja se z didaktiko literature pri pouku slovenščine kot drugega in tujega jezika ter ureja zbirko stopenjskih beril.

KLEMEN, Matej, ARHAR HOLDT, Špela, POLLAK, Senja, KOSEM, Iztok, PORI, Eva, GANTAR, Polona, KNEZ, Mihaela, 2023: Building a CEFR-labeled core vocabulary and developing a lexical resource for Slovenian as a second and foreign language. Marek Medveď  idr.: eLex 2023: electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023): proceedings of the eLex 2023 conference: [Brno], 27–29 June 2023. Brno: Lexical Computing CZ. 654–668. https://elex.link/elex2023/wp-content/uploads/118.pdf.

ALIČ, Tjaša, JERMAN, Tanja, KLEMEN, Matej, KNEZ, Mihaela, 2023: Slovene learning online 3. Ljubljana: Založba Univerze. https://www.slonline.si

KLEMEN, Matej, 2022: Obravnava klasičnih literarnih besedil pri pouku slovenščine kot tujega jezika: na primeru besedil Ivana Cankarja. Jezik in slovstvo 67/4. 3–15. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/12331

ENIKO, Mateja, KLEMEN, Matej, VOLLMAIER LUBEJ, Janja: Literarna besedila pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika: model obravnave poezije. Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Ljubljana: Založba Univerze (Obdobja 41). 79–88.  DOI: 10.4312/Obdobja.41.79-88.

KLEMEN, Matej, ARHAR HOLDT, Špela, POLLAK, Senja, KOSEM, Iztok, HUBER, Damjan, LUTAR, Mateja, 2022: Korpus učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Ljubljana: Založba Univerze (Obdobja 41). 165–174. DOI: 10.4312/Obdobja.41.165-174.

KLEMEN, Matej, LOJK, Magda, 2022. Nekateri vidiki priprave stopenjskih beril: na primeru priredb starejše slovenske književnosti. Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Ljubljana: Založba Univerze (Obdobja 41). DOI: 10.4312/Obdobja.41.175-183.

JUGOVIĆ, Tina, KLEMEN, Matej, LOJK, Magda, LUTAR, Mateja, 2022: Didaktična igra Klanec z vidika učenja slovenščine kot tujega jezika. Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes (ur.): Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. 97–111. DOI: 10.18690/um.ff.12.2022.7.

ALIČ, Tjaša, JUGOVIĆ, Tina, KLEMEN, Matej, LOJK, Magda, 2021: Desetnica, Povodni mož, Lepa Vida: po ljudskih pesmih in delih Franceta Prešerna ter Frana Milčinskega. Uredili Matej Klemen, Mateja Lutar in Magda Lojk. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, KERN ANDOLJŠEK, Damjana, KRALJ, Katja, 2020: Učni načrt. Program osnovna šola. Začetni pouk slovenščine za učence priseljence. Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.

KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, KERN ANDOLJŠEK, Damjana, KRALJ, Katja, 2020: Učni načrt. Program osnovna šola. Začetni pouk slovenščine za učence priseljence. Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.

KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, KERN ANDOLJŠEK, Damjana, KRALJ, Katja, 2020: Učni načrt. Program osnovna šola. Začetni pouk slovenščine za učence priseljence. Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.

LOJK, Magda, KLEMEN, Matej, JUGOVIĆ, Tina, LUTAR, Mateja, 2018: Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete.

KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana: Križ kraž 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana:  Križ kraž 1, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša: Čas za slovenščino 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 2017.

KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KNEZ, Mihaela, LUTAR, Mateja: Čas za slovenščino 1, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 2017.

KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, ALIČ, Tjaša, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja: Čas za slovenščino 2, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 2017.

KNEZ, Mihaela, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja: Čas za slovenščino 2, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 2017.

KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, KERN, Damjana, ALIČ, Tjaša, KRALJ, Katja, MARKOVIČ, Andreja, PISEK, Staša, STRITAR KUČUK, Mojca. Slika jezika : slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, 2012, 2013, 2017.

KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja. Učni načrt, Tečaj slovenščine za dijake tujce : (70 ur). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2010.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu