Govorilne ure

sreda od 12.00 do 13.30 ure, po predhodnem dogovoru po e-pošti

Kabinet

533 B

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

doc. dr. Mihela Pauman Budanović

Mihela Pauman Budanović je docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Po zaključku magistrskega študija Informacijske znanosti z bibliotekarstvom se je na Oddelku usposabljala kot mlada raziskovalka pod mentorstvom prof. dr. Maje Žumer in leta 2020 doktorirala z disertacijo »Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma«. Pri raziskovalnem delu se v največji meri ukvarja z vplivom konceptualnega modela IFLA LRM in njegovih predhodnikov iz družine FR na katalogizacijsko teorijo in prakso. Njeni raziskovalni interesi segajo tudi na področje načrtovanja in vrednotenja uporabniških vmesnikov bibliografskih informacijskih sistemov.

 

Izobrazba

2020: doktorica znanosti s področja informacijskih ved (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

2013: magistrica informacijskih ved (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

2010: diplomirana bibliotekarka in informatičarka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Izvirni znanstveni članki

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. Prototype cataloging interface based on the IFLA Library reference model (LRM) : part 1 : conceptual design. Cataloging & classification quarterly. 2021, vol. 59, iss. 7, str. 1-25, ilustr. ISSN 0163-9374. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639374.2021.1974633, DOI: 10.1080/01639374.2021.1974633

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. Prototype cataloging interface based on the IFLA Library reference model (LRM) : part 2 : usability evaluation. Cataloging & classification quarterly. 2021, vol. 59, iss. 7, str. 1-25, ilustr. ISSN 0163-9374. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639374.2021.1975183, DOI: 10.1080/01639374.2021.1975183.

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. Normativna kontrola djela i izraza : uvid u jedno slovensko iskustvo = Authority control for works and expressions: an insight into a slovenian experience. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Tiskano izd.]. 2021, god. 64, br. 2, str. 85-106, ilustr. ISSN 0507-1925. https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/902, DOI: 10.30754/vbh.64.2.902

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. The catalogers' thought process : a comparison of formal and informal context. Cataloging & classification quarterly. 2018, vol. 56, iss. 5-6, str. 507-529, ilustr. ISSN 0163-9374. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639374.2018.1503622, DOI: 10.1080/01639374.2018.1503622.

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The gap between users and cataloguers : perception of importance of bibliographic data for required reading and leisure reading. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/322/448.

 

Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. Opis monografskih publikacija bez alata, pravila i standarda u usporedbi s katalogizacijom = The description of monographic publications without tools, rules and standards in comparison to cataloging. V: HODAK, Vesna (ur.). Inkluzija i interdisciplinarnost u AKM zajednici : [22. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 21. - 23. studenoga 2018]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2019. Str. 19-37, ilustr. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, 22.

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. Primerjava miselnih procesov katalogizatorjev pri prostem opisu publikacij in pri katalogizaciji = A comparison of the cataloguers' thought process between free description of publications and cataloguing. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice - obvladovalke podatkov? : zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2019. Str. 163-178, ilustr.

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŽUMER, Maja. Investigating mental models of cataloguers as the first step towards the development of intuitive cataloguers's tools. V: PEHAR, Franjo (ur.), SCHLÖGL, Christian (ur.), WOLFF, Christian C. P. (ur.). Re:inventing information science in the networked society : proceedings of the 14th International Symposium on Information Science (ISI 2015); Zadar, Croatia, 19.-21. May 2015. 1. Aufl. Glückstadt: Hülsbusch, W, 2015. Str. 106-117, illustr. Schriften zur Informationswissenschaft, 66.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti

06. 10. - 01. 11. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava ilustracij »O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov«

05. 10. - 15. 10. 2023
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako si v odnosih?