Govorilne ure

Ponedeljek: 17:00 in kadarkoli prek zooma, oboje po predhodnem dogovoru prek e-maila.

Kabinet

442B

Be yourself; everyone else is already taken.

Oscar Wilde
Oddelek za sociologijo

prof. dr. Roman Kuhar

Roman Kuhar je sociolog, redni profesor in raziskovalec.

Prof. dr. Roman Kuhar, rojen junija 1973, je doktor socioloških znanosti. Na Fakulteti za družbene vede je diplomiral novembra 1998. Na isti fakulteti je magistriral aprila 2002, doktoriral pa junija 2005 z disertacijo »Intimno državljanstvo: zasebne izbire, javne politike in vsakdanje življenje gejev in lezbijk«.

Od leta 1993 do 2000 je kot novinar delal na Radiu Slovenija. Med leti 1998 in 2001 je opravljal prostovoljno delo na Društvu za nenasilno komunikacijo. Od leta 2000 do 2009 je bil zaposlen na Mirovnem inštitutu kot raziskovalec in sourednik Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti. V okviru Mirovnega inštituta je sodeloval v vrsti evropskih raziskovalnih projektov, povezanih z enakostjo spolov, diskriminacijo, homofobijo, državljanstvom in človekovimi pravicami, med drugimi Intimate Citizenship (The Rights to have Rights: Implementing Active Citizenship), Quing (Equality in Gender+ Equality Policies) in Citizens in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and Fundamental Rights. Z Mirovnim inštitutom je raziskovalno sodeloval do leta 2014, ko je prevzel vodenje programske skupine Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete UL, ki jo je vodil do leta 2019.

Med leti 2005 in 2008 je bil gostujoči predavatelj na progamu European Master’s Degree in Human Rights and Democratization na Evropskem inter-univerzitetnem centru za človekove pravice in demokratizacijo v Benetkah. Med leti 2007 in 2015 je bil urednik lgbt-revije Narobe. Leta 2008 je za agencijo EU FRA (Fundamental Rights Agency) pripravil nacionalno poročilo za Slovenijo o družbenem položaju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v članicah EU. Med leti 2011 in 2014 je bil tudi član upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE). Raziskovalno in pedagoško je gostoval tudi na Univerzi v Zagrebu (Oddelek za sociologijo FF), na Madžarski akademiji znanosti (MTA, Inštitut za sociologijo, Center za družboslovje) in na Svobodni univerzi v Bruslju (ULB, Faculté de Philosophie et Sciences sociales, L’institute de Sociologie).

Z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete sodeluje od leta 2004, od leta 2009 pa je na oddelku tudi zaposlen. Od leta 2007 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Zagrebu in Fakulteto za družbene vede so-organizira poletni študentski simpozij v Grožnjanu.

Leta 1998 je prejel fakultetno Prešernovo nagrado za diplomsko delo, ki je bilo v predelani obliki objavljeno v knjigi Mi, drugi (Škuc-Lambda, 2001). Leta 2018 mu je Council for European Studies – Gender and Sexuality Research Network podelil nagrado Best Article Award za članek Trans* citizenship in postsocialist societies (objavljen v soavtorstvu z S. Monro in J. Takács v Critical Social Policy). Istega leta je prejel tudi nagrado ARRS Odlični v znanosti za knjigo Anti-gender campaigns in Europe.

Roman Kuhar je avtor vrste znanstvenih člankov in monografij, med drugimi Medijske podobe homoseksualnosti (MediaWatch, 2003), Na križišču diskriminacije (Mirovni inštitut, 2009), so-avtor (z A. Švab) monografije Neznosno udobne zasebnosti (Mirovni inštitut, 2005) in so-urednik (z J. Takács) zbornikov Beyond The Pink Curtain: Everyday life of LGBT people in Eastern Europe (Mirovni inštitut, 2007), Doing Families: Gay and Lesbian Family Practices (Mirovni inštitut, 2011) in (z D. Paternottejem) Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against equality (Rowman & Littlefield International, 2017).

Roman Kuhar je član Slovenskega sociološkega društva in trenutno njen podpredsednik, urednik asistent pri reviji Social Politics (Oxford Journals) in član uredništva Journal of LGBT youth, European Journal of Politics and Gender, Družboslovne razprave in Socialno delo. V letih 2013 – 2017 je bil predstojnik Oddelka za sociologijo FF UL, med leti 2017–2021 pa je bil dekan Filozofske fakultete UL.

Zadnji članki:

KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2019. Nasilje nad lezbijkami in geji v Sloveniji: primerjava podatkov iz raziskav 2003-2004 in 2014-2015. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, letn. 47, št. 275, str. 11-29.

KUHAR, Roman, PAJNIK, Mojca. 2019. Negotiating professional identities: male sex workers in Slovenia and the impact of online technologies. Sexuality research & social policy, ISSN 1553-6610, vol. 16, no. 2, str. 227-238.

KUHAR, Roman, PATERNOTTE, David. 2018. Disentangling and locating the "Global Right": anti-gender campaigns in Europe. Politics and governance, ISSN 2183-2463, vol. 6, no. 3, str. 6-19.

KUHAR, Roman, MONRO, Surya, JUDIT, Takács. 2017. Trans* citizenship in postsocialist societies. Critical social policy, ISSN 1461-703X, str. 99-120.

Izbrane monografije:

KUHAR, Roman (ur). 2019. Identitete na presečišču kriz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji. Ljubljana: Založba FDV.

KUHAR, Roman, PATERNOTTE, David (ur.). 2017. Anti-gender campaigns in Europe: mobilizing against equality. London; New York: Rowman & Littlefield International. (Prevod v francoščino: Campagnes anti-genre en Europe: des mobilisations contre l'égalité. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2018)

KUHAR, Roman. 2010. Intimno državljanstvo. Ljubljana: Škuc.

KUHAR, Roman. 2009. Na križiščih diskriminacije: večplastna in intersekcijska diskriminacija. Ljubljana: Mirovni inštitut.

KUHAR, Roman, TAKÁCS, Judit (ur.). 2007. Beyond the pink curtain: everyday life of LGBT people in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute.

ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. 2005. Neznosno udobje zasebnosti: vsakdanje življenje gejev in lezbijk. Ljubljana: Mirovni inštitut.

 

Celotna bibliografija je dostopna na tem naslovu.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu