Kontakt

+386 1 2411 208
Tanja.Skerlavaj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V študijskem letu 2022/23 (od 12.9.2022 naprej) sem na porodniškem dopustu. Konzultacije v izjemnih primerih po Zoomu po predhodni najavi.

Kabinet

324

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Tanja Škerlavaj

Doc. dr. Tanja Škerlavaj, rojena maja 1984, je doktorica znanosti s področja nemškega jezikoslovja. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je iz angleščine in nemščine diplomirala junija 2008.

 

Leta 2014 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktorirala na temo „Stilistične funkcije večpomenskosti v nemških oglasnih besedilih“. Osrednja področja njenega raziskovanja so besediloslovje in stilistika, pomenoslovje, skladnja, multimodalno jezikoslovje, komunikacija v (novih) medijih in kulturno-kontrastivna analiza diskurza.

Kot doktorska študentka je bila leta 2011/12 štipendistka Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) na Univerzi v Leipzigu, študijsko in raziskovalno pa se je izpopolnjevala tudi na Univerzi v Bremnu, Univerzi v Passau, Univerzi Humboldt v Berlinu in na Univerzi v Mannheimu.

Med leti 2013 in 2016 je bila dejavna kot asistentka za nemški jezik na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je bila leta 2016 izvoljena v habilitacijski naziv „docentka“. Od aprila 2017 do septembra 2019 je bila štipendistka v podoktorskem programu Just'us (Junior Science and Teaching Units) na Inštitutu za germanistiko Univerze Justusa Liebiga v Gießnu, kjer je raziskovala zunanjo komunikacijo institucije gledališče z besediloslovnega in multimodalnega vidika ter poučevala predmete s področja nemškega besediloslovja in stilistike, multimodalnosti in medialnosti besedil ter splošnega jezikoslovja. Od oktobra 2019 je zaposlena na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Redno se udeležuje mednarodnih simpozijev ter svoje prispevke objavlja v slovenskih in tujih publikacijah. Njena knjiga z naslovom „Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in deutschen Werbetexten“ je decembra 2017 izšla pri nemški založbi Peter Lang. Za svoje javno priznane dosežke s področja raziskovanja in posredovanja nemškega jezika je leta 2016 prejela podporno nagrado Jacoba in Wilhelma Grimma Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).

Monografije:

 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2018*/2019**): Die Ökologie von Texttypen und multimodalen Angeboten in der Außenkommunikation von Theatern. Linguistische Grundlagen und Fallstudie. Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2018/13927/pdf/SLK_GG_12_Skerlavaj.pdf
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2017): Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in deutschen Werbetexten. Frankfurt am Main: Peter Lang.

* Digitalna verzija

**Tiskana verzija

Izbrani članki:

 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2019a): „Das Kommunikationsprinzip der Originalität in Texten und Kommunikationsangeboten: Zur Nutzung kreativer Strategien im Bereich verschiedener Modalitäten, Medialität und Lokalität“. V: Krevs Birk, Uršula (ur.): Sprache – Text – Kultur. Festschrift für Siegfried Heusinger zum 85. Geburtstag. Linguistica, zvezek 59, str. 311-331.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2019b): „Texte und Kommunikationsangebote der Institution Theater im physischen und virtuellen Raum“. Applied Linguistics Papers, zvezek 26, št. 1, str. 45-64. http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2019/04/ALP-26_1-4-Tanja-%C5%A0KERLAVAJ.pdf
 • POLAJNAR, Janja/ŠKERLAVAJ, Tanja (2018a): „Bologna-Prozess: Leichter Einstieg in den Beruf oder nur Studium mit Durchlaufgeschwindigkeit? Ökonomie-Topoi und der Finanzierungs-Topos zu Beginn des slowenischen und deutschen Bologna-Diskurses“. Muttersprache, letnik 128, št. 2, str. 192-213.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2018b): „Text und kulturelle Institution. Einige Überlegungen zum Textsortennetz ,Theater'“. V: Pappert, Steffen (ur.)/Michel, Sascha (ur.): Multimodale Kommunikation in öffentlichen Räumen. Texte und Textsorten zwischen Tradition und Innovation. Stuttgart: ibidem, str. 63-82.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2017): „International heißt die Devise: eine kultur-kontrastive Analyse der Globalisierungs-Topoi im deutschen und slowenischen Bologna-Diskurs“. V: Kramberger, Petra (ur.)/Samide, Irena (ur.)/Žigon, Tanja (ur.): "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt": literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen: Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 431-443.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2016): Die Analyse semantischer Mehrdeutigkeit und ihr didaktisches Potential im Germanistikstudium in Slowenien. Muttersprache, letnik 126, št. 1, 11-30.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2015a): Zur Typographie normabweichender Überschriften in Moderubriken. V: ČUDEN, Darko/ VALENČIČ ARH, Urška : V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 345-361.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja. (2015b): Zu einigen Aspekten der Ambiguität in deutschen Texten der Gegenwart. V: TÓTH, Jósef: Die Sprache und ihre Wissenschaft zwischen Tradition und Innovation: Akten des 45. Linguistischen Kolloquiums in Veszprém 2010. Language and its study between tradition and innovation: Proceedings of the 45th Linguistics Colloquium, Veszprém 2010 (Linguistik International, Bd. 34). Frankfurt am Main: Peter Lang, 173-183.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2014): Zur Rolle des Bildes in mehrdeutigen Werbetexten. Tekst i dyskurs-text und diskurs, zvezek 7, 267-283.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2011): Nacheinander, concrete und frfrfrfrauauauau: Zur Mehrdeutigkeit in Jandls Gedichten – aus linguistischer Sicht. Stilistische Analysen ausgewählter Gedichte von Ernst Jandl unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten der Mehrdeutigkeit. V: LUGHOFER, Johann-Georg: Ernst Jandl: Interpretationen, Kommentare, Didaktisierungen (Ljurik. Internationale Lyriktage der Germanistik Ljubljana 1). Wien: Praesens Verlag, 129-139.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2010): Parafraza in njena uporaba pri pouku tujih jezikov. Šolsko polje. Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. Letnik XXI, št. 1-2, 73-92.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja/BRAČIČ, Stojan (2009): Wort-, Satz- und Textparaphrase: Wenn die Rekurrenz von Inhalt mit einer Änderung des Ausdrucks auf verschiedenen sprachlichen Ebenen erscheint. V: JAVOR BRIŠKI, Marija/ MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira/ BRAČIČ, Stojan: Sprache und Literatur durch das Prisma der Interkulturalität und Diachronizität. Festschrift für Anton Janko zum 70. Geburtstag (Slovenske germanistične študije, 4). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 369-379.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju