Zgodovina Koreje

Zgodovina Koreje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong

Vsebina

Predavanje je o naslednjih temah:
- starodavne kraljevine;
- nastajanje poenotene države;
- Joseon (Yi) dinastija in premoderna doba;
- tranzicija v moderno družbo;
- moderna družba: razvoj Republike Koreje in pogajanja med severnim in južnim delom nacije.