Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Društvo mladih geografov Slovenije

Društvo mladih geografov Slovenije

Društvo mladih geografov Slovenije (DMGS) je društvo študentov geografije in vseh geografskih navdušencev po duši in izobrazbi. Povezuje okoli 100 članov, ki so predvsem študenti Oddelka za Geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, vendar to ni pogoj za članstvo.

Glavni nameni Društva mladih geografov Slovenije so:

  • spodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov geografije,
  • povečati mobilnosti študentov,
  • povezovanje študentov geografije in mladih geografov,
  • sodelovanje z mednarodnimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami,
  • z izdajanjem študentskega glasila spodbujanje objave strokovnih in drugih prispevkov,
  • medsebojna pomoč študentov in krepitev stanovske pripadnosti.

Korenine društva segajo v leto 1988, ko je bila kot njegova predhodnica ustanovljena Študentska sekcija Ljubljanskega geografskega društva. Društvo mladih geografov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1998. Skozi vsa leta je zelo aktivno, saj skrbi za izvajanje obštudijskih geografskih aktivnosti, povezovanje študentov geografije in mladih geografov, sodelovanje z domačimi in mednarodnimi geografskimi društvi.

Naše glavne aktivnosti so mednarodne študentske izmenjave, mladinski geografsko-raziskovalni tabor, motivacijski vikend, izdajanje društvenega in študentskega glasila GEOmix, eno in večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino, potopisna in druga strokovna predavanja.

Društvo mladih geografov Slovenije je član Zveze geografov Slovenije, Zveze KOMISP in mednarodne organizacije študentskih društev geografije in sorodnih ved EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers), s katerimi sodeluje in izvaja svoje aktivnosti.

Kontakt

Predsednica: Ajda Miklavčič
E-mail: egea.ljubljana@dmgs.si
Spletna stran: www.dmgs.si

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka