Bilateralno srečanje zagrebškega in ljubljanskega oddelka za geografijo

Skupinska fotografija udeležencev srečanja

Skupinska fotografija udeležencev srečanja

Filozofska fakulteta je v petek, 14. junija 2024, gostila bilateralno srečanje zagrebškega in ljubljanskega oddelka za geografijo. Na otvoritvi sta v imenu obeh fakultet sodelujoče nagovorila prodekan izr. prof. dr. Sašo Jerše in prodekanja prof. dr. Martina Jakovčić, nato pa še predstojnika obeh oddelkov, prof. dr. Katja Vintar Mally in izr. prof. dr. Ivan Čanjevac. Iz vseh nagovorov je izhajalo skupno sporočilo o izjemni dragocenosti obuditve tovrstnih srečanj in utrjevanja medinstitucionalnega sodelovanja v regiji. V plenarni razpravi sta oddelka predstavila novosti od lanskega srečanja v Zagrebu ter se posvetila aktualnim znanstvenoraziskovalnim, pedagoškim in strokovnim izzivom geografije. Sledile so delavnice po interesnih skupinah, katerih cilj je bilo prepoznavanje možnosti krepitve sodelovanja kolegov in kolegic z obeh oddelkov na povsem konkretnih področjih (npr. skupne projektne prijave, terensko delo, pedagoške izmenjave ipd.). V popoldanskem delu je bil pod strokovnim vodstvom prof. dr. Dejana Rebernika izpeljan terenski ogled Ljubljane s poudarkom na sodobnem prostorskem razvoju mesta, dan pa je sklenilo manj formalno druženje ob delovnem kosilu in obljuba, da se tradicija odličnih odnosov nadaljuje.

Zadnje novice

Poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Udeleženci 60. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Novo: paketniki Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete

Paketnik na Aškerčevi