Delavnica o izsledkih raziskave o urbanih prostorih v obdobju med obema vojnama

Na delavnici se je zbralo 55 udeleženk in udeležencev (Foto: Božidar Flajšman)

Na delavnici se je zbralo 55 udeleženk in udeležencev (Foto: Božidar Flajšman)

Od 19. do 22. avgusta 2021 je Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v okviru projektov Urbani prostori: Evropska kulturna zgodovina med 1918 in 1939 kot večjezični in spremenljiv filmski pripomoček in Mestni prostori v Evropi – skupno iskanje regionalne in kulturne zgodovine za skupno evropsko prihodnost pripravil delavnico, na kateri je 55 udeleženk in udeležencev iz osmih različnih evropskih mest predstavilo svoje izsledke raziskave o urbanih prostorih v obdobju med obema vojnama.

Dogodek je organiziral delovni kolektiv, ki ga vodi doc. dr. Irena Selišnik in združuje člane in članice ter študentke Oddelka za zgodovino in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete. 55 udeleženk in udeleženk iz osmih različnih evropskih mest (Bracknell, Ljubljana, Oulu, Jülich, Leverkusen, Raciborz, Villeneuve d'Ascq, Schwedt a.d. Oder) iz Nemčije, Poljske, Velike Britanije, Finske  in Slovenije je predstavilo svoje izsledke raziskave o Urbanih prostorih v obdobju med obema vojnama. Osrednjo tematiko so osvetlili iz več različnih zornih kotov. Posvetili so se politiki, gospodarstvu, umetnosti in družbi, modernizaciji ter internacionalizaciji v posameznih naštetih mestih. Iskali so stične točke v zgodovini omenjenih mest in pomembna razhajanja. Pomemben poudarek je delavnica imela na teoretskih in praktičnih vidikih izdelave spletne strani in filma o raziskanih vsebinah. Film bo izdelan v andragoško-pedagoške namene in bo en izmed najpomembnejših končnih rezultatov tega evropskega projekta. V okviru delavnice sta bili organizirani še dva vabljeni predavanji. Prof. dr. Aleš Gabrič je predstavil splošno sliko o kulturnem razvoju na Slovenskem v 19. in 20 stoletju, posebej se je osredotočil na kulturni razvoj Ljubljane v obdobju med obema vojnama. Prof. dr. Marta Verginella pa je spregovorila o razvoju slovenskih mest skozi zgodovino, ponovno s posebnim poudarkom na Ljubljani. Obe predavanji sta izzvali živahno razpravo. Predavatelja sta odgovorila na številna vprašanja o Ljubljani in Sloveniji, ki so jih z velikim zanimanjem postavljali tuji gosti delavnice.

 

Zadnje novice
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi
19. 02. 2024

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti

Predstavitev študija psihologije
16. 02. 2024

Podaljšanje certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Filozofska fakulteta je prejela podaljšanje certifikata Športnikom prijazno izobraževanje.