11. 01. 2021

Položaj žensk v slovenski družbi

Člen iz Občega državljanskega zakonika, ki je določal skrbništvo otrok pokojnega očeta.
22. 06. 2020

Predstavitev rezultatov triletnega raziskovalnega projekta o življenju slovenskega prebivalstva ob okupacijskih mejah v drugi svetovni vojni

Predstavitev zaključkov projekta v Atriju ZRC. Z desne proti levi: izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, doc. dr. Peter Mikša, dr. Rok Ciglič, prof. dr. Božo Repe, asist. dr. Božidar Flajšman in izr. prof. dr. Bojan Balkovec.