Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

Pozdravni nagovor predstojnice, doc. dr. Irene Selišnik, foto: Jasna Pinter

Pozdravni nagovor predstojnice, doc. dr. Irene Selišnik, foto: Jasna Pinter

V petek, 29. septembra 2023, je od 9. do 17. ure na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete potekal seminar za učitelje zgodovine z naslovom Novosti zgodovinske stroke in zgodovinski viri za pouk zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. Udeležilo se ga je 54 učiteljev zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. Pozdravni nagovor je imela predstojnica oddelka doc. dr. Irena Selišnik. Seminar je koordinirala prof. dr. Danijela Trškan.

Tematike in predavatelji/ce: 

  • Slovensko nacionalno gibanje in kolektivne identifikacije v dolgem 19. stoletju – nove perspektive – izr. prof. dr. Rok Stergar, doc. dr. Jernej Kosi,    
  • Zgodovina čustev in viri pri pouku zgodovine – doc. dr. Irena Selišnik, 
  • Določanje okupacijskih meja v Sloveniji leta 1941 – prof. dr. Božo Repe,    
  • Vpliv okupacijskih meja na Slovenskem v letih 1941 in 1945 kot primer študije obče, slovenske in lokalne zgodovine – izr. prof. dr. Peter Mikša,    
  • Ustna zgodovina: metodološka skica za boljšo prakso – doc. dr. Urška Strle,      
  • Video produkcija Središča za javno zgodovino in Oddelka za zgodovino FF UL – izr. prof. dr. Bojan Balkovec,      
  • Vrednotenje zgodovinskih virov za pouk zgodovine v učilnici, na terenu ali na daljavo – prof. dr. Danijela Trškan
Zadnje novice
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi
19. 02. 2024

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti

Predstavitev študija psihologije
16. 02. 2024

Podaljšanje certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Filozofska fakulteta je prejela podaljšanje certifikata Športnikom prijazno izobraževanje.