Žiga Zwitter predaval na zborovanju slovenskih arhivistov

Dr. Žiga Zwitter je predaval na zborovanju slovenskih arhivistov.

Dr. Žiga Zwitter je predaval na zborovanju slovenskih arhivistov.

Na 31. zborovanju Arhivskega društva Slovenije na temo Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva, ki poteka v Bohinjski Bistrici, je dr. Zwitter 5. oktobra 2023 predstavil toplo sprejeti referat na temo Razumevanje zgodovinskih kulturnih pokrajin na podlagi vključevanja interdisciplinarnih digitalnozgodovinskih prijemov v interpretacijo zgodnjenovoveških virov. 

Zadnje novice
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi
19. 02. 2024

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti

Predstavitev študija psihologije
16. 02. 2024

Podaljšanje certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Filozofska fakulteta je prejela podaljšanje certifikata Športnikom prijazno izobraževanje.