Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zagovor magistrske naloge Pike Tare Bavdaž

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obvešča,

 

da bo v sredo, 27. septembra 2023, ob 14. uri v predavalnici 415 v 4. nadstropju FF

 Pika Tara Bavdaž zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Spreminjajoča se podoba flâneurja v francoski književnosti

Changeable Depiction of Flâneur in French Literature

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tone Smolej (predsednik), doc. dr. Alen Albin Širca (član) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Boštjan Marko Turk

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Saška Štumberger

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Jason Frederick Blake

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica – poletni delovni čas (26. 6.–20. 9. 2024)