Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zagovor magistrske naloge Pike Tare Bavdaž

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obvešča,

 

da bo v sredo, 27. septembra 2023, ob 14. uri v predavalnici 415 v 4. nadstropju FF

 Pika Tara Bavdaž zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Spreminjajoča se podoba flâneurja v francoski književnosti

Changeable Depiction of Flâneur in French Literature

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tone Smolej (predsednik), doc. dr. Alen Albin Širca (član) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za zgodovino

OBVESTILO - ZG1 Teorija zgodovine

Oddelek za filozofijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure

Oddelek za slovenistiko

Obvestilo red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Oddelek za slovenistiko

Odpoved vseh obveznosti pri L. Horjaku do 1. 12.