Kontakt

+386 1 2411 098
barbara.samaluk@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

ponedeljek, 10.30 do 12.30, zimski semester
četrtek, 10.00 do 12.00, letni semester
Obvezna predhodna najava po elektronski pošti: barbara.samaluk@ff.uni-lj.si

Kabinet

PEDAGOGIKA ANDRAGOGIKA

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

doc. dr. Barbara Samaluk

Barbara Samaluk je docentka na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na delovno-življenjske prehode, transnacionalno mobilnost in migracije ter intersekcijske neenakosti, ki pri tem nastajajo, kot tudi s temi procesi povezano prekarno in nevidno delo, učenje, izobraževanje in (samo)organiziranje. Na oddelku poučuje različne andragoške predmete, ki so povezani s temi raziskovalnimi temami, kot so “Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih”, “Andragoški raziskovalni seminar” in “Andragoško svetovalno delo”.

1. SAMALUK B and GREER IC. Organised by transitions: the self-organisation of next-generation welfare professionals in Slovenia. Work in the Global Economy. 2021, 1(1-2), 95-117. https://bristoluniversitypressdigital.com/downloadpdf/journals/wge/1/1-2/article-p95.pdf

2. SAMALUK, Barbara. Precarious education-to-work transitions: entering welfare professions under a workfarist regime. Work, employment and society. Feb. 2021, vol. 35, nr. 1, str. 137-156, ilustr. ISSN 0950-0170. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0950017020931335,.

3. SAMALUK, Barbara. Integration as a multi-way process: a case study of innovative migrant integration projects in Slovenia. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 26, [št.] 3, str. 103-120. ISSN 1318-5160. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/9351,

4. GREER, Ian, SAMALUK, Barbara, UMNEY, Charles. Toward a precarious projectariat? : project dynamics in Slovenian and French social service. Organization studies. 2019, vol. 40, issue 12, str. 1873-1895. ISSN 1741-3044. https://journls.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0170840618800109,

5. GREER, Ian, SAMALUK, Barbara, UMNEY, Charles. Better strategies for herding cats? : forms of solidarity among freelance musicians in London, Paris, and Ljubljana. V: DOELLGAST, Virginia (ur.), LILLIE, Nathan (ur.), PULIGNANO, Valeria (ur.). Reconstructing solidarity : labour unions, precarious work, and the politics of institutional change in Europe. 1st ed. New York: Oxford University Press, 2018. Str. 166-187

6. SAMALUK, Barbara. Austerity stabilised through European funds: the impact on Slovenian welfare administration and provision. Industrial relations journal. 2017, vol. 48, issue 3, str. 56-71, ilustr. ISSN 1468-2338. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/irj.12168,

7. SAMALUK, Barbara. Innovative trade union practices addressing growing precarity characterised by rescaled governance and the shrinking welfare state: the case of Slovenia. V: BERNACIAK, Magdalena (ur.), KAHANCOVÁ, Marta (ur.). Innovative union practices in Central-Eastern Europe. Brussels: European trade Union Institute (ETUI), 2017. Str. 197-217. ISBN 978-2-87452-449-3, ISBN 978-2-87452-450-9. https://www.etui.org/Publications2/Books/Innovative-union-practices-in-Central-Eastern-Europe.

8. SAMALUK, Barbara. Migrant workers' engagement with labour market intermediaries in Europe: symbolic power guiding transnational exchange. Work, employment & society. 2016, vol. 30, issue 3, str. 455-471. ISSN 1469-8722. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0950017015594968,

9. SAMALUK, Barbara. Migration, consumption and work: a postcolonial perspective on post-socialist migration to the UK. Ephemera. 2016, vol. 16, no. 3, str. 95-118. ISSN 1473-2866. http://www.ephemerajournal.org/contribution/migration-consumption-and-work-postcolonial-perspective-post-socialist-migration-uk.

10. SAMALUK, Barbara. Neoliberal moral economy: migrant worker's values struggles across temporal and spatial dimensions. V: KARNER, Christian (ur.), WEICHT, Bernhard (ur.). The commonalities of global crises : markets, communities and nostalgia. London: Palgrave Macmillan, 2016. Str. 61-85.

11. SAMALUK, Barbara. Neoliberalna (samo)kolonizacija : primer sodobnih poljskih in slovenskih izseljevanj aktivnega prebivalstva. Časopis za kritiko znanosti. 2016, letn. 44, št. 264, str. 362-380.

12. SAMALUK, Barbara. Change and inertia in (re)formation and commodification of migrant workers' subjectivities : an intersectional analysis across spatial and temporal dimensions. V: TATLI, Ahu (ur.), ÖZBILGIN, Mustafa (ur.), KARATAŞ-ÖZKAN, Mine (ur.). Pierre Bourdieu, organisation, and management. New York; London: Routledge, 2015. Str. [37]-54.

13. SAMALUK, Barbara. Whiteness, ethnic privilege and migration: a Bourdieuian framework. Journal of managerial psychology. 2014, vol. 29, no. 4, str. 370-388. ISSN 0268-3946. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMP-03-2012-0096/full/html,]

14. SAMALUK, Barbara. Racialised "price-tag": commodification of migrant workers on transnational employment agencies' websites. V: PAJNIK, Mojca (ur.), ANTHIAS, Floya (ur.). Work and the challenges of belonging : migrants in globalizing economies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 154-177.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju