29. 09. 2022 | 09:00, 233
Oddelek za geografijo

Geografska analiza koncepta Industrija 4.0

Kaja Krevs, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Lucija Lapuh, izr. prof. dr. Simon Kušar

29. 09. 2022 | 10:00, 233
Oddelek za geografijo

Spodbujanje regionalnega razvoja v obmejnih problemskih območjih na primeru Obsotelja

Eva Herman, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

29. 09. 2022 | 11:00, 233
Oddelek za geografijo

Potencialna delovna sila na slovenskem trgu dela

Marko Tomažič, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Boštjan Rogelj, izr. prof. dr. Simon Kušar

29. 09. 2022 | 12:00, 233
Oddelek za geografijo

Sledovi poledenitve Spodnjih Bohinjskih gora

Pija Lapajne, Geografija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Uroš Stepišnik

29. 09. 2022 | 13:00, 233
Oddelek za geografijo

Urbanistični izzivi Škofje Loke

David Hafner, Geografija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Dejan Rebernik