27. 09. 2022 | 10:00, 102
Oddelek za psihologijo

Povezanost kakovosti spanja z doživljanjem in uravnavanjem čustev

Aleša Brejc, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum

27. 09. 2022 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za psihologijo

Vpliv osebnostnih in motivacijskih dejavnikov na učinke treninga kognitivnega nadzora

Iza Košir, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Andrea Vranić, prof. dr. Anja Podlesek

27. 09. 2022 | 11:30, 116
Oddelek za psihologijo

Fenomenološki vpogled v kognicijo v mirovanju: primerjava normativnih in depresivnih posameznikov

Katarina Sinja Miloševič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Gaja Zager Kocjan, prof. dr. Grega Repovš

27. 09. 2022 | 12:00, 102
Oddelek za psihologijo

Problematična uporaba interneta pri slovenskih osnovnošolcih

Maša Košorok, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Luka Komidar

28. 09. 2022 | 09:00, 119
Oddelek za psihologijo

Namera o odhodu iz organizacije z vidika teorije načrtovanega vedenja

Marko Šopar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik

29. 09. 2022 | 10:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vpliv semantične bogatosti na hitrost procesiranja in prepoznave besed

Manca Jelenčič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Grega Repovš

29. 09. 2022 | 11:30, spletna povezava
Oddelek za psihologijo

Povezanost osebnostnih lastnosti z inhibicijo, kognitivno fleksibilnostjo in delovnim spominom

Urška Kozamernik, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Anka Slana Ozimič, izr. prof. dr. Andreja Avsec