25. 11. 2020 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za slovenistiko

Primerjalna analiza skladenjskih značilnosti spontanega, polspontanega in nespontanega govorjenega jezika

Nuša Grgorinić, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Mojca Smolej

24. 11. 2020 | 13:00
Oddelek za psihologijo

Empatija pri otrocih v povezavi s stikom z živaljo

Zarja Golouh, Psihologija - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

25. 11. 2020 | 13:30, spletni zagovor
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti pri poučevanju angleščine kot tujega jezika s pomočjo otroške literature

Tatjana Jarc, Anglistika - 2. stopnja - P

Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

24. 11. 2020 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Preverjanje veljavnosti pripomočka za merjenje kognitivnega nadzora

Amadeja Lah, Psihologija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...