26. 09. 2022 | 11:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Prostovoljstvo kot sredstvo krepitve inkluzije otrok z motnjo v duševnem razvoju

Neža Drobnič, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Katja Jeznik, prof. dr. Jasna Mažgon

26. 09. 2022 | 12:15, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Pot k deinstitucionalizaciji življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju

Tina Doberlet, Andragogika 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Robert Kroflič

26. 09. 2022 | 16:30, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Analiza informiranja starejših odraslih in možnosti načrtovanja promocije izobraževalnih programov

Nina Tušek, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Matej Urbančič