20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tomislav Virk

04. 09. 2024 | 11:00, Modra soba
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Emancipacija irske identitete in književnosti na prelomu 19. in 20. stoletja

Nebojša Vukčević, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede

Mentor: prof. dr. Igor Maver, prof. dr. Boris Novak